Gurtam Беларусь улсын компани
Omnicomm Fuel Sensor
16/01/2019
Show all

Gurtam Беларусь улсын компани

Гуртам компаний байршил тогтоох “Wialon” систем нь энэ салбартаа дэлхийд томоохон байр суурь эзэлдэг. Энэхүү систем нь олон төрлийн програм, аппликейшнуудыг агуулдаг.